Tu Ardeal!

Comunicat de presă Noua Republică Sibiu

Într-un climat politic instabil, caracterizat de trădări și abdicări de la comandamentele interesului național, Noua Republică Sibiu transmite cetățenilor activi ai acestei țări un mesaj de responsabilitate. Anul 2012 va decide soarta noastră pentru următorul deceniu. Asistăm cu îngrijorare la ascensiunea populismului și a demagogiei. Pentru a satisface promisiunile electorale, cu scopul exclusiv de-a păstra puterea, guvernanții de astăzi continuă politica inconștientă a îndatorării Statului român pe seama generațiilor actuale și viitoare.

Acest mesaj a fost subiectul întâlnirii regionale Noua Republică Transilvania-Banat.

Sâmbătă 28 aprilie 2012, aproape o sută de reprezentanți ai filialelor locale Noua Republică din Ardeal s-au strâns la Sibiu. Ziua s-a deschis într-o atmosferă solemnă prin intonarea imnului național al României: Deșteaptă-te Române! Într-o ambianţă de prospețime, noutate și tradiție transilvană, pensiunea „Vicenza Square” a găzduit pe parcursul a două zile o serie de ateliere și dezbateri legate de Pactul Fiscal pentru o Nouă Republică, Reforma Justiției, principii doctrinare de centru-dreapta, relația între societatea civilă și spațiul politic.

Într-un cadru familiar, membrii Noua Republică au dezbătut chestiuni privitoare la organizare internă, comunicare și Statut. Mai multe intervenții – între care Mihail Neamțu, Nicolae Burchel, Radu Cujbă, Gabriel Biriș, Mihnea Vasilache, Cazimir Țino și Nicolae Popa –  au scos la vedere importanța unității dreptei, sub semnul integrității și al profesionalismului. Principalul atuu al Noii Republici este reprezentat de oamenii săi vrednici.

Noua Republică Sibiu a susținut, de asemenea, o conferință de presă. Și-au prezentat rezultatele din ultimele luni coordonatorii filialelor Alba, Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Hunedoara, Mureș, Mediaș, Timiş, Sibiu. Ne-am bucurat de prezența reprezentantului Comitetului Regional Moldova, dl Ștefan Bârgăoanu (GIL Iași).

Un moment istoric în viața Noii Republici l-a constituit lansarea candidaturii tânărului politician Dan Frățilă (GIL Sebeș-Alba). La doar 33 ani, Dan Frățilă a prezentat un program politic structurat, coerent și aplicat nevoilor cetățenilor din Sebeș-Alba.

De asemenea, Adunarea Regională Noua Republică a votat publicarea unei Declaraţii politice intitulată: „Să construim o dreaptă politică puternică și curată! Să dăm o șansă României!”

Seara s-a încheiat într-o atmosferă extraordinară produsă de trupa rock Hardwork, însuflețită pe acorduri magice de către inimosul și inepuizabilul Nicolae Popa. S-a cântat imnul „No Hai!” și piese cunoscute precum“Tu Ardeal!”.

Le mulţumim tuturor participanţilor la acest eveniment şi, până la proxima întâlnire, le dorim mult succes în construcţia şi consolidarea Noii Republici.

Noua Republică – Sibiu

Reclame

Visul libertății și demnitatea persoanei umane

Mihail Neamtu aprilie 10, 2012 Politica & DoctrineSintezecrestin-democratie/conservatorism

Astăzi, tindem să credem că libertatea este un câștig al modernității. Avem frecvent impresia că inflația drepturilor sociale reprezintă marele merit al politicii actuale. Ne înșelăm: visul libertății și bătălia pentru demnitatea persoanei sunt parte din cea mai veche istorie a umanității. Aşa cum secolul XX a îngenunchiat sute de milioane de oameni în numele unor utopii politice, Antichitatea a sondat misterul libertăţii într-un limbaj economic, filozofic sau religios.

Arheologii ne spun că o inscripţie cuneiformă (Ama-gi) din Sumer documentează primele politici inovatoare ale unui lider local pe nume Urukagina, situat în oraşul Lagash. Urukagina a garantat pentru prima oară proprietatea privată şi comerţul liber. Totul se petrecea undeva în jurul anului 2350 î.e.n. În leagănul civilizaţiilor orientale se sfârşea astfel umilinţa de-a te fi născut debitor permanent al unui satrap fără inimă.

Un mileniu mai târziu, în Egiptul faraonic, un israelit pe nume Moise resimţind dispreţul faţă de „vanitatea regală” şi, văzându-şi compatrioţii bătuţi fără justificare, dă curs „dragostei lui fireşti pentru dreptate”[i] şi ucide agresorul (Ex. 2, 12). Drama poporului ales se întrețese cu șirul lung al diferitelor captivități. Din Egiptul faraonic până în Babilonul idolatru, descendenții lui Avraam își caută dreptatea pe solul libertății.

Libertatea rămâne promisiunea neveştejită a celor care cred: „Şi au binecuvântat pe Dumnezeul părinţilor lor, căci le-a dat libertate şi învoire, ca să se întoarcă să zidească Ierusalimul” (Solomon 4, 62-63a). Căutarea libertății și durerea exilului au fost sublim cântate de Giuseppe Verdi (1841) în faimosul cor al sclavilor („O mia Patria, sì bella e perduta!”) din opera dramatică Nabucco (regele nebun).

Dacă libertatea are semnificaţii precumpănitor spirituale pentru evrei, în spaţiul grecesceleutheria e mai curând „gravitaţională.”[ii]

Pentru libertate s-au luptat soldaţii bravului general Temistocle în luptă cu armatele persanului Xerxes, regele fugar înfrânt la Salamina. Gustul libertăţii politice devenea plenar în centrul cetăţii. Acolo, în agora ateniană, spiritul grecesc a pus în scenă virtuţile oratoriei, elanul inteligenţei sau refuzul bărbătesc de-a pleca capul faţă de tirania străină. A vorbi cu îndrăzneală (parrhēsia) sau a te purta ca un om liber (eleutheriázō) era o marcă a demnităţii pentru oricare cetăţean, de la Socrate până la Clement Alexandrinul.

În polemica angajată cu reprezentanţii ideologiei dominante a Imperiului Roman din primul secol (anno Domini), apostolul Mediteranei a refuzat lanţurile, cerând să fie respectat ca om liber  (Fapte 26, 29).

Ca cetăţean al Romei, ucenicul lui Gamaliel din Tarsul Ciliciei (Asia Minor) a putut proclama promisiunea divină a libertăţii restaurată şi desăvârşită în evanghelia lui Iisus Hristos. Experienţa robiei faţă de puterile veacului, dar şi faţă de angoasele, fixaţiile sau frica de moarte a omului – toate acestea se risipesc. În lumina biruinţei Fiului lui Dumnezeu asupra păcatului, a fricii şi a laşităţii, libertatea capătă un sens teologic definitiv. Dumnezeu este Cel care transcende propria sa definiţie – orice concept al naturii perfecte sau al substanţei increate. Libertatea şi iubirea, iată cele două virtuţi proclamate de creştinismul apostolic (II Corinteni 3, 17) într-o lume a determinărilor biologice ori sociale.

Moartea fizică sau poftele mistuitoare încetează să mai aibă putere asupra celor care cunosc finalitatea istoriei.[iii] Libertatea paulină exprimă paradoxul omului vindecat de iluziile puterii şi de supremaţia violenţei. El este pregătit să descopere inocenţa prunciei prin vocaţia ascultării. Libertatea „în Duh şi adevăr” depăşeşte însă satisfacţia de sine a omului politic independent (figura stoicului la Marcus Aurelius) sau perfecţiunea comunitaristă de orice fel (vezi comunităţile ascetice de la Marea Moartă sau „terapeuţii” evocaţi de Filon Alexandrinul). Verticala teologică a libertăţii intersectează spaţiul politic al finitudinii individuale.

Creştinismul denunţă faptele nedreptăţii, delirul faraonic sau orbirea materialismului colectivist. Hristos repetă frecvent formula: „cel care vrea să-mi urmeze…” Nici urmă de coerciţie sau ameninţare. Darul libertăţii e nepreţuit dar el e mai adânc decât exerciţiul alegerii punctuale între opţiunile X şi Y. Libertatea presupune orientarea minţii, educarea simţurilor, întărirea caracterului şi mai ales şlefuirea sensibilităţii. Pentru a fi liber nu este suficient scrutinul raţiunii. Inima curăţită rosteşte adevăruri mult mai adânci. Nu e destul să alegi, ci, mai presus de toate, trebuie să alegi bine.

Fără noţiunea Binelui transcendent care predetermină alegerile noastre în favoarea binelui individual şi, respectiv, a binelui comun – viaţa oamenilor rămâne un amestec de hazard istoric, relativism moral şi necesitate biologică. Pentru a-i putea reflecta lumina sub faldurile istoriei, Binele suprem trebuie iubit ad personam. Este chipul Celui mort pe cruce, sub biciul răutăţii omeneşti, dar înviat prin puterea Duhului.

De aceea, Sărbătoarea pascală este – între altele – o meditație despre curaj și libertate, despre lumină şi frumuseţe, despre sacrificiu și demnitate.

[i] Urmez aici lectura propusă de Sf. Vasile cel Mare (Homiliae in hexaemeron 1.1.21-25). Majoritatea interpretărilor patristice ale acestui pasaj grav din cartea Exodului primesc o coloratură alegorizantă, deşi nici unul dintre exegeţi nu repudiază uciderea egipteanului de către Moise (pentru o explicaţie miraculoasă a morţii vezi Clement, Stromate 1.153.4-154.1).

[ii] Gabriel Liiceanu, Despre limită, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994.

[iii] Galateni 5, 1: „Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi (ἠλευθέρωσεν) şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei.”

Adunarea Regională Transilvania-Banat

28/29 APRILIE 2012, Sibiu, Pensiunea Vicenza Square

Toți coordonatorii Grupurilor de Inițiativă Locală din Transilvania și Banat sunt invitați să participe la Conferința Regională organizată de Noua Republică Filiala Sibiu.

La această întâlnire regională vor participa în primul rând coordonatorii şi membrii echipelor GIL. Încurajăm participarea oricărui membru activ al Noii Republici care și-a plătit cotizația în ultimele două luni.
De asemenea, facem o invitație celor care n-au cunoscut încă mișcarea Noua Republică să se întâlnească cu reprezentanții acesteia în cadrul sesiunilor publice ale Adunării Regionale.

Program
SÂMBĂTA, 28 aprilie
09.00-10.00 Sosire, cazare, înscriere participanţi
09.00-10.00 Conferinţă de presă
10.00–11.30 Atelier de lucru
– Cuvânt de deschidere Mihail Neamţu
– Prezentarea filialelor  Arad, Bihor, Sălaj, Caraş-Severin, Timiș – foto, video, clipuri, scurt istoric al înfinţării filialei, număr de membri, activitatea depusă, dinamica de dezvoltare cantitativă şi calitativă, stadiul campaniei de semnături, implicarea membrilor, prezentarea membrilor din fiecare GIL care s-au remarcat în această perioadă.
11.30-12.00 Coffee break
12.00-13.30 Atelier de lucru – organizare locală partea a II-a – prezentare Nicolae Popa
– Prezentarea filialelor Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu-Mare, Sibiu  – foto, video, clipuri, scurt istoric al înfinţării filialei, număr de membri, activitatea depusă, dinamica de dezvoltare cantitativă şi calitativă, stadiul campaniei de semnături, implicarea membrilor, prezentarea membrilor din fiecare GIL care s-au remarcat in aceasta perioadă.
– Noua Republică în Transilvania – sinteză.
13.30-15.00 Masă de prânz, socializare
15.00-16.30 Atelier de lucru – statut, program politic, organizare
– prezentarea Statutului PNR – Nick Burchel
– prezentarea Programului Politic – Mihail Neamţu
– prezentarea paşilor necesari pentru evoluţia filialelor Noua Republică – direcţii, strategii, linii directoare, mic indrumar organizatoric – Cazimir Ţino
16.30-17.00 Coffee break
17.00-19.00 Ateliere de lucru – Comunicare şi Mass-Media, Campanie Electorală
– comunicare audio-video, gestiune şi colaborare pe documente, urmărire proiecte şi sarcini specifice, gestionare conturi și pagini FB – prezentare Radu Cujbă și Laurenţiu Theodoru
20.00 Clipe de poveste – Cină la Vicenza Square

DUMINICA 29 aprilie

08.00-09.00 Mic dejun
09.00-10.00 Interviu Mihail Neamţu mass-media locală
10.00-14.00 O plimbare prin Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA
12.00-13.00 Vizita la Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA

17.00-22.00 „Sibiu – Parada Barocă: Intrarea în oraş a baronului Brukenthal!”. Organizatorii – Asociaţia Sibiu 1191, cu sprijinul municipalităţii – vor aduce în faţa publicului costume specifice perioadei, cai şi caleşti, care alegorice, o muzică deosebită, animaţie stradală, artificii şi spectacole, pe traseul Piaţa Unirii – Piaţa Mare.

DETALII DE ORGANIZARE

CAZAREA va fi oferită de Pensiunea Vicenza Square.
Organizatorii vă roagă să vă înscrieți prin email şi să achitaţi taxa de participare de 100 lei în contul Asociației Noua Republică cu menţiunea : Sibiu-28/04.
Vă rugăm să trimiteți confirmarea înscrierii şi a plății la adresele: sibiu@nouarepublica.ro şi bianca.popescu@gmail.com
Alte detalii se vor furniza pe telefon sau email celor direct interesaţi.
Înscrierea se face pe baza unei solicitări transmise pe email către:
sibiu@nouarepublica.ro sau la telefon 0722 244 955, persoană de contact Laurenţiu Theodoru.
Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră, până cel mai târziu în 23 APRILIE 2012 orele 20.
Plata taxei în contul Asociației este automat proba înscrierii şi confirmarea fermă a intenției dumneavoastră de participare.
ASOCIAŢIA NOUA REPUBLICĂ
Adresa: Municipiul București, Aleea Târgu Neamț,nr.1,bl.D9,sc.B,et.4,ap.20,sector 6
Cod fiscal: 29478470
Cont RON: RO13INGB0000999902834823
Cont EUR: RO17INGB0000999902834848
Cont USD: RO76INGB0000999902834853
Cod SWIFT/BIC: INGBROBU
Sucursala: ING Office Cotroceni, str. Zării, nr.13, parter, sector 5, București
Vă mulțumim.
Vă aşteptăm cu drag!
NO HAI!

GIL Sibiu